اخبار

نوشته های اخبار "2021"  از "آبان"

قابلیت تبدیل متن به گفتار به Reels اینستاگرام اضافه می‌شود


نوشته شده در 29/08/1400

IoT اینستاگرام برای رقابت با تیک تاک و با توجه به محبوبیت قابلیت‌ تبدیل متن به گفتار و افکت‌های صوتی در میان کاربران تیک تاک، این دو قابلیت را به قسمتReels پلتفرم خود اضافه می‌کند. اینستاگرام از همان زمانی که Reels را به پلتفرم خود اضافه کرد، به وضوح کاربران تیک تاک را هدف قرار داده بود و امیدوار بود بتواند توجه این کاربران را جلب کند.

 

back to top