دوره آموزشی

دوره آموزشی ساختمان هوشمند


در این دوره ضمن معرفی برند TIS و توضیحات اجمالی تجهیزات این برند، راهکارهای برند TIS برای هوشمندسازی روشنایی، سرمایش گرمایش و پرده برقی ارائه می شود. در دوره آموزشی پیشرفته(آموزش برنامه نویسی سیستم هوشمند TIS) ، دانشجویان با نحوه برنامه ریزی قطعات و تجهیزات برند هوشمندسازی TIS تحت پروتکل TIS-BUS را آموزش خواهند دید

دوره آموزش مقدماتی هوشمندسازی ساختمان


شیراز / شیراز / 99/03/10

با شرکت در این دوره با سیستم هوشمند TIS آشنا شوید.

دوره آموزش پیشرفته هوشمندسازی ساختمان


تهران / تهران / 99/04/10

هر آنچه که باید برای هوشمندسازی ساختمان بدانید را در این دوره آموزشی فرابگیرید.

دوره آموزش مقدماتی25

شیراز / شیراز / 95/07/08

دوره آموزش مقدماتی26

شیراز / شیراز / 95/08/13